Ambulanta Dzinovic molimo sačekajte

Magnetna terapija

Magnetna terapija u fizikalnoj medicini podrazumeva primenu energije elektromagnetnog polja u svrhu izlečenja. Ovaj tip terapije je visokoefikasan i neinvazivan, te stimuliše regeneraciju tkiva, brži oporavak povređenog tkiva, doprinosi boljoj cirkulaciji, snabdevanju tkiva hranljivim materijama i smanjuje bol.

Magnetna terapija deluje antiedemozno, vazodilatatorno, antizapaljenski i analgetski i dovodi do povećanja oksidacije tkiva, povećanja razmene materija u tkivu, stimulacije proliferacije ćelija, povećanja koštane gustine i stimulacije imunološkog sistema.

Najveću primenu ima kod oboljenja kao što su:

  • Artroza zglobova
  • Reumatoidni artritis
  • Mišićno-skeletni bol
  • Preloma kostiju
  • Povrede mekih tkiva (rupture mišića i tetiva)
  • Osteoporoza

Ambulanta Džinović koristi najsavremenije BTL aparate koji rade na principu primene magneta velike snage i omogućavaju našim fizioterapeutima da svoje pacijente oslobode bola i dovedu do izlečenja.

Vrati se nazad